מוקדש ליפעת לזכר אביה שנפטר ממחלת הסרטן. אל תלך אבא/אושרת כשהאוויר עוד רגע נגמר צעקה חנוקה מגרוני לב כבד כמו סלע אל תלך אל תלך אבא! חכה עוד רגע אחד אחזיק לך את היד אומר לך שאוהבת אל תלך אל תלך אבא! כשהאוויר עוד רגע נגמר צעקה חנוקה מגרוני לב כבד כמו סלע למה הלכת? למה הלכת אבא?