אני חי חיים שאינם שלי

אני פוסע בחלום בו אני לא אני

אני חש כאב עז בגופי

אך הפצעים הם מעשה ידי שלי

נפשי המעונה דוחפת אותי

רוצה שאשוב ואהיה חופשי

רוצה שאצעד שוב בין אהוביי

רוצה שבחיוכים יעברו חיי

אך אני שקוע בכאבי

עיוור מהעצב השוכן בתוכי

אוחז בסכין בין ידיי

הולך לצוד את הרוחות השולטות בחיי

דוקר בחוזקה עם הסכין שבידיי

ודמי שלי נשפך לרגליי