תנו לי חלום

ואראה לכם מציאות

תנו לי ארמון

ואחדיר בכם הגינות

 

תנו לי מלחמה

ואשלח לכם שלום

תנו לי אהבה

ואביא לכם קיום

 

תנו לי אדם

ואראה לכם אלוהים

תנו לי עולם

ואראה לכם חיים