קרש קפיצה מעל רגע של שבירה


מוכרת תמימותה בגלל שנייה


קרש שנשבר מכובד הקפיצה


אין דרך חזרה