האם זה הסוף?

שנים חיכינו לה...

ברגעי השפל

וברגעי הפריחה.

במסעות הצלב

ובגטו וורשה

 

אך לא רק בזמנים קשים

אלא גם בחגים ומועדים

תמיד לה היינו כמהים

 

מה קרה לאותה אהבה?

כרגע הנישואין נראים בכי רע

האם נוטשים אנו את ארצנו האהובה?

קורעים אותה לגזרים

ומחלקים לשופכי דמים?

 

האם אבותינו היו שמחים

שאת חלומותיהם,

קורעים אנו לגזרים?

 

ארצנו האהובה

תמיד תשארי בלבנו חקוקה

ואם יקומו אנשים רעים

נלחם עליך,

כשם שלחמו אבות ראשונים