נקודה

ועוד אחת

וממנה אות יוצאת

אור אלוק ממעל

דבוק בנקודה הקטנה

וממנה יוצאת האות המלאה

אך גם היא עוד קטנה

אין היא מבטאת

את הגדולה

את הים העצום של אהבת האלוק

ים עצום מלא כוונות עליונות

דביקות בכל היש

ומאות ומנקודה

מילה נוצרה

וממילה וממילה משפט נוצר

ועם נפלא

קם ומתנשא

לבטא את המילה

הנקודה

"ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור"