אני אביט עליכם

אם לא, אהפוך לנציב של נבזות.

אסוב אתכם סחור-סחור,

כמחשבותיי בראותי את טובכם.

אני אדבר אתכם

לא רק בנפרד, גם אחוזים

כאחוז שנאה עוטה חיוך.

ובימיי ציון לאושרכם

אשלח ברכה מזמרת

שירי מלחמה וכעס

ואצחק מן הצד

כמתרץ מעשה קונדס.

הצביעות במלא הדרה ותפארתה

תדחק אליכם מתוך צינור המפלט

של מנוע מלא בקנאה

וריק מנוקמנות.