כשאנחנו ביחד הזמן עומד דום,
                                        מצדיע לאהבתנו ...
        אומר לנו לקחת לאט את הזמן -
                                        העולם עוד יחכה לנו..
      כשאנחנו ביחד , הזמן לא היה כל כך יקר,
                                            כמו שהוא איתנו..
             לחיים מעולם לא היה ערך ,
                                כמו שאנחנו נתנו להם..