אלוקים נתן לי כוחות להבין מהם טעויות,

נתן לי כוחות להתבגר ולגדול

שתל בי את האומץ לעשות כפי יכולתי,

נגע בי בנגיעות של קסם.

החדיר בי את רוחי.

נתן לי האלוקים תקוות,

ואפילו כוכב שיגשים לי חלומות,

נתן לי האלוקים חברים,משפחה ואהבה,

אך דבר אחד שכח להחדיר בי,

והיא האמונה.