גם אל קצה האופק נישא בשורתנו!
במערבולת העיתים, עולם חדש יוולד.
השמש, את אִשה תגיה;
יום בהיר מתרדמיו יתלהט.

בהלמות הסערה הקרבה,
ניצָב על משמרינו.
מקוטב עד קוטב יהמה נחשול המאבק.
קדימה! נגבור על כל סלע.
קדימה! רוח קרב ניצָק.

שָני דגלים יתבדר על תרנינו.
ארצות התבל בזעזוע המהפכה יתרעד.
רוח סער יסתער ביסעורינו;
האנושות, זקופת גו תצטעד!