אני אוהב אותך ואת אותי אז למה לא תהיי אישתי? כה פשוט לפזר מילות אהבה לערום מתנות לצד השידה. שירים לחבר, נשיקות לפזר להיות לך לחבר... אני אוהב אותך ואת אותי אז, אולי- תתחתני איתי, אהובתי??