משיכה

ככה היא חשבה

שאמיתי שתיהיה

אתמול שנתי היתה עגומה

כי אתה רוצה את מה שגופי יכול לתת

ויותר

כשגוף מנותק מעצם תחושת הקיום

לבי כואב עדיין וחסר תקנה

גופי יכול לסבול הכל

נגיעה ומשחק מכור

טעות אחת שעשיתי לא תשכח

אל תרצה יותר מגוף

אל תנסה את עוצמת רגשותיי

לא לך הם

פשוט תגע בי

ואל תאמר מילה נוספת...