אני כאן וייעודי אחד-

שלוש שניות של עוררות רגשית

כאשר תגלה כי נפשי הפכה לליריקה

רגע קצרצר

של ציפייה

התרגשות

סקרנות

 

 

אין זה משנה מה ייכתב  עוד

חלף לו.