בלילה מאוחר, מילותך
העניקו יותר ממגע
שתיקתך,כרצונך
משקיטה סערות בי
טוב עינך וליבך
מתווים דרך לנקלה בדרכך
וכי במה זכיתי
ואקבלך בשלמות
ללא עוררין?
כנטע חדש אנוכי
על אדמה חרושה
אדמת ליבך.
השקעת והפרחת אדמתך
כשממוני וצמאוני
ולא ידעת
כי הינך צורי ומבטחי.