תאמר לי למה
תלחש לי איך
אולי נגן לי.
אם זה טורח
אסתפק אם תשיר לי.

תן לי אות
שהנך קיים
נושם וחי
שהנך קיים
ומטייל בשבילי
נשמתי הסוערת
באמצע חום
אוגוסט או
בשפתך אב.

הייה לי אב
הייה לי ידיד נפש
עטוף אותי במרבדי חורף
כי קר שם בחוץ
ובפנים קר עוד יותר
והגוף מצטמרר
ודועך
מצטמרר
ונשבר
קורס
ומקווה לשמוע רחש נעים
שיקיץ אותו משנתו.