עולמי שלי מול עולם של אחר.

ביתי שלי מול ביתו של אחר.

כמיהה שלי,

עצומה,

לשלווה יציבה.

שלוות אבא ואמא,

אהבת אחים,

שמחת משפחה-

 

כמעט- שלמות..