הם עומדים דוממים

בטור עורפי מחכים לסופם.

המביט לתוך עיניהם

יראה את הכאב החבוי עמוק

המראה שגם הם בעצם -

בני אדם.