אהבה היא כמו משקפיים

אם לא שומרים עליהם,

הם נשברים.

 מוזה שהגיע ע"י קנית משקפים חדשות