אלוקי,

להמיתני בכוח אתה רוצה?

הסבר לי במה חטאתי

שאוכל להשלים ולחיות

הכול אצלך בא יחד

מכה אחר מכה

שקורעת ושורפת

ומקהה את חושיי

די, אני מבקשת

תן לי קצת נחת

שאוכל להניח ראשי בשלווה

זוהי תחינתי בפניך!

תחינה אחרונה!