מעיין בלתי נדלה של דמעות

יורד מעיניי

מבכה וממרת בבכי

תוהה בליבי פנימה האם?

כ"כ רוצה להפסיק ליילל

להחליט החלטות לעזוב תהומות

להתרומם ולשמח את נפשי

להצליח לתת את כולי

אך...

 תמיד חוזרת אל אותה נקודה

קרה ואפורה

לחושך...

לכאב...

לחטא המקולל! הארור! הנורא!