עוד מעט שבת תגיע

תרחרח באויר.

מרוצה  מניחוח החמין והחלות,

תעביר אצבע על המשקוף

לראות אם נותר פס דקיק של אבק או של

 חול

בתוך הקודש.

אחר כך תשב על הספה, 

על ראשה (של שבת, לא של הספה) שביס לבן

ואור הנרות ירצד על פניה

ויאיר אותן בהילה של מלכות ושלווה.

 לקראת הכלה הנסוכה אז ארוץ

לא לפני שאזכור

לרחוץ גם מאחורי האוזניים עם הרבה סבון.