בס"ד

לעוף כמו הרוח,

בשריקתה,

ברעננותה,

להסתכל על הכל אחרת.

זה לא העיניים,-

זה הגובה.                    

זו לא המחשבה,-

זו התאוצה.                  

זו לא הקפיצה הרגעית,-

זו התנופה.                   

לו אך הייתי ציפור...