כמו ציפור שצורחת אל הרוח

אני כותבת.

חובטת בכנפי

ומתאמצת להמריא.