נשאתי תפילה

תתקשר תתקשר תתקשר

תתקשר תתקשר

 

אין אלוהים בשמיים

וחרשים

בבני ברק על הגבעה