נוגעת היא בי כקרח

בלב לוהט

שמיים תכולים לא יועבו

בעברת כעסך

ואני מביט לא מביט

אל תכול עיניך

ויודע אני

כי המה הבל

אשרי הגבר אשר  תייסרנו יה

אפי אפי עליי

ברכיי כשלו

באבני חצרי

בקול חצוצרות

בקול שופר

בקול נעור חמורי זיגי

ימליך מלך יחשור תחת הפלך

ונהיה כחולמים

את ואני