לא עדכנו אותי אז כשבאתי לכאן והייתי כולי יום אביב ומשב רוח מלטף וצחוק של טף ומיץ הפרי אף הוא נטף ויכולתי לחרוז ללא תחושה של מחללת אמת ולא מרטתי נוצות גם לא הרגתי קדושים לא היה בי מזג קנאי רקדתי כי טוב וחייכתי לא כדי לרמז רק כדי לחייך ובכיתי כדי לבכות לא כדי לחוש את הכאב עד עלפון וניסחתי את אהבתי יד אוחזת לא מיטה סדינים וחשק כשכתבתי חשבתי רק: לכתוב! ולא היה אחד שהיה מביט מאחורי גבי וגם במראה בבואתי הבטתי רק אני לא אמרתם לי שגבר ברובו הוא שקר מהלך אחר לא אמרתם ממש השמש שרפה בי חרכה אפילו המלים חורצות לי לשון או שתהיי צינית או שתלכי לך לישון