בס"ד א. צנחה לה יונה לידי (על ספסל) נקתה מקורה והחלה מנקרת אחר שאריות בגופה. פסח מגיע , יש להתכונן דחקה בי להתחיל. החלתי ממשמש בבגדיי מסרק שערי, משייף צפורניי. עייף הגעתי לחצר סרגיי מחפש אחר יונת הפסח שלי. ב. יונתי שמוטת הכנף לוגמת, שבורת מקור ממימי בריכת האבן. ואני איתה. ג. בבואתה מטושטשת אך קולה עולה אלי כשיר מתוך המים. צללתי אליה. ואצא טהור.