אנו צריכים להחזיר את החיים היפים לעולם הפרחים הלבנים, העצים הירוקים 2X שהשלג על הריצפה ועל העצים.. אנו צריכים..