דווקא כשהעלה מתהדר בגוונים זהובים הוא צונח באוושה קלה חזרה לשורשים. לו רק היו מאחרים רק בקצת הנעורים... כשסוף סוף נמצאת אבוקת אורחות חסידים מאירה שביל בו צוחקים צדיקים. נמצא כי סגרו התריסים בשפל קול מיתרים. אין מה לעשות. אחרי הכל זקנה היא הדרך היחידה להאריך ימים.