לפעמים,
אני בוחר להיות
קו
סם,
"ולהעלם"
אל
פנ
טזיה
בראשי.

ה
פאן
שבפנטזיה,
"מטיס" אותי
לעולמות קסו
מים,
הצבועים בחלל
ורוד.

ככל סם אחר,
אל
כוהול, ס
מים,
כדור
ים,
השפעתו היא
זמנית,
ולא
נצחית.

אט אט
"נוחת"
מהאשליה,
למציאות,
ב
קוסמ
וס
השחור,
ולהיותי
בכדור ה
מים
הכחול
ים.