בס'ד השקט לוחש לי סודותיו, מגולל בפני צפוניו ואני מאזינה, ספק נוגעת, ספק מבינה. והשקט בהמייתו חודר אל נבכי נשמתי ושם הוא שוכן, מחכה הוא לגואל.