בס"ד

 

סימני שאלה,

הרהורים חוזרים,

מחשבות נשנות, בועטות,

לא מניחות,

תחושת השבר מניחה בי כאב עמוק,

חלום שנחרב,

בנה בי סדק.

צורב.

 

נאחזת בתקווה מטושטשת,

מתוך שיגרה,

מתוך תהום חדה,

חלל שחור,

לא מוסבר, מנוכר,

כעיוורת,

קוראת אלייך ממעמקים.

שמע תפילתי,

האזן לאמרי פי,

קבל תחינתי הכנה,

טע בי את היכולת להבין,

לדעת,

להמשיך בעוז.

 

לעמוד איתנה,

הבער בליבי אמונה,

עורר בי עוצמה,

וכוון אותי.

האר את דרכי באפלה.

שא אותי.

אראנו ואדעך.

שלווה.

 

סימן קריאה.