בכיתי

כשהבנתי שההחלטה נעשתה

לראשונה

מקבלת אותה

בלי לדעת מה אחריה.

בכיתי 

כשהבנתי שאיננה עוד.