מילים שאני אוהבת. חמלה. מעוף. כאוס. אלם. בריאה. קסם. ניגון. תיקון. ו- אתה. שכתבו לי אותך ברוח. יש בתים שמתפוררים מבדידות