הולכת לאיבוד בתוכך ואתה לי כים וכמדבר ואתה לי כסלע תמוה כחידת אלוהים כטירוף לא ידוע