לרקוד
זה להתחבר לעצמך,
  ולהוציא את
    כל-כולך החוצה,
               אל העולם.
והשאיפה שלנו
     היא למצוא את האחד
  שרואה את התנועות,
ומבין את עומק
             הכאב
או את גודל
          השמחה.
ובכל חיוך שאת מוציאה,
       הוא יראה את הפנים,
וישמע את הצחוק
                  המתגלגל
או את הצעקה
           האיומה,
    הבקשה לעזרה.
אז תרקדי.
    עד סוף חייך.
 אל תפסיקי לעולם.
   כי זו הדרך.
זה לדבר עם אלוהים.