הוא לא הולך ממני,
    זה לא קורה.
אמרו לי כבר
   בכל מקום,
    עוד מישהו מעיר,
                 מזכיר.
אני לא עוזב!
אתה לא עוזב...
   אני צריך להשלים עם זה
     שאתה נפרד,
 תלוקח מאיתי.
אחרת, מה ישאר לי?
  מאיפה יהיה לי כוח?
                     רוח?
  אש,
    סערה,
      רכב וסוסים...
אבי! אבי! רכב ישראל ופרשיו!