בזרועות של אבא
שום דבר לא יכול לקרות.
בזרועות החזקות של אבא
כל העולם יכול לחכות.
אני יושבת עם אבא,
והוא מספר סיפורים
ואגדות.
הזרועות של אבא
הן הכי בטוחות.
אני יושבת עם אבא,
ושוקעת בחלומות.
אבא הוא חזק,
אבא לא פוחד.
אך עכשיו דופקים בדלת,
חיילים צועקים
עם כלבים ורובים.
ואבא,
  למה אתה רועד?