בס"ד

 

 

רוצה אני להגיע אל הטוב המוחלט,

 

הטוב- הנצחי שלעולם קיים.

 

הטוב- שכולו שלווה והנאה,

 

הטוב- הריק מכל רע וחרדה.

 

הטוב- שבו אוכל להתענג מזיו השכינה,

 

הטוב- מלא האור,שהחשיכה בו לא תגבור.

 

הטוב- הנמצא הרחק מכאן,אי שם מאחורי השמיים.

 

הטוב...

 

אך מועד שעתי ללכת עוד לא הגיע.

 

עודני כאן בין אחיי החיים,

 

הו,אלוקיי,

 

מלא נא אותי בכח ואמלאנה את מטרתי,

 

מטרתי המקדושת המסעירה את נשמתי,

 

מטרתי הנעלמה הבוערת בלבי.

 

אלוקיי,אלוקים,עשה עמי החסד.