הכמיהה למשהו בלתי ידוע,

כיסופים,געגועים ואני כה לא רגוע.

מתהלך כמוכה ירח

והרוח גם כן מכה בי,

לא ברור,לא סגור,

לא, אינני.

הנני ועודני כעלה ברוח,

נאסף אל הלא כלום,

אל הלא ידוע.

רפה ותלוש,

לעיתים מעלה מעלה

אך לרוב נשאר על הקרקע,

אין איזון אין מקום בטוח

אין מנוח ובטרם עת נגמר כבר הכוח.

רפה ותלוש,

מחפש מקור כוח

לגדול לפרוץ לצמוח

לחיות ולהחיות,

להיות. (או לא להיות..)