כשהאמת והאהבה

נפגשות בנקודה

זהו המקום שבו אני מרגישה שאני יכולה

להתחיל ליזרום

אם האמת ישבה אי שם בפנים עמוק

והאהבה הציפה את הכל בכל פעם

יש ונופלים המסכים

והאמת חשפה עצמה

ונתנה לזרימה להיות אמיתית מתוך הנשמה

 

הן מוצאות את מקומן

אחת ליד השנייה

ואין סתירה ואין הסתרה

ישנה התחלה חדשה