החשיפה אין בה בושה

גם אם היא פגועה , ולא

כל כך ברורה.

צריך לתת לה במה,

אין לה מקום בהיחבא  או

במסתור.

 

החשיפה תביא איתה ברכה

כי אור שנכנס , מאיר

ושוטף את כל הפרטים

בצבעים.

 

מורידים מסכים, נגלים לעולם

עם כל הכאבים,

והמכאובים

אך סוף סוף אין פרטים

חשוכים.