נשימה ונשמה

שתיהן קיימות לשמה

הן חיות אחת בתוך השנייה

ובכל רגע של נשימה ז כ ה

אתה מזכך את  הנשמה

 

נשמה זכה וטהורה

כמים חייים היא

תאריך ימים

תשקה אותך בעת צמא ויובש

ותיכנס כמשב רוח עליון בגופך חיים

 

גם אם לא פגשת בה הפעם

תעשה זאת באחד

הימים