ליצור להתבונן  ולהבין

זוהי מהותך

מניין באת ולאן תלך

זוהי שאלתך

 אך עצם היותך היא תשובתך

 

ואז השאלה נעלמת

ומקומך ברור ומוצק

ולאן שלא יקחוך הימים

אתה תבין

מהותי היא כוחי

ותכליתי היא

ההתבוננות שבי