וכמו עובר

מחובקת

 עטופה

מוגנת

בין זרועותיך החמות

והמגע כל כך נעים

עד שאיני רוצה לעזוב

לא רוצה שיגמר

כי אני מרגישה כל כך בטוחה

כאן,

לידך.

כמו עובר

מחובקת

עטופה

מוגנת

בין זרועותיך החמות.