נסיכה יפה שלי.

ורק שאלה קטנה נשארה לי לשאול

איפה היא הנסיכה היפה שלי?

איפה?

ואני מחפש ולא מוצא

ויודע שהיא במקום מבטחים

מחכה לי.

רק לי.

ובנתיים אני אתגעגע בלי סוף

ואדע שגם היא

מתגעגעת ומחכה

ליום שאשוב ונפגש שוב.                                                                    

לנצח.