זה כבר הפך סימן יודע

חדוות יצירתי אליך שייכת.

כל סיבת שירתי הדּלה-

היא לעצור הרגלים קבועים מלכת.

 

ורק שנינו,

עיניים  נפגשות, זרם דק עובר ביניהן

זרם אהבהבים של שניים צעירים

וזה מספיק לי כבר

וזוהי מנתי

ועם כך אהיה מאושרת.