הסתכלתי בפניך וראיתי את מה שמעבר לשקיפות,

אותךָ – על סדקיך, על קמטיך, על החוכמה.

אהבה של מציאות.

 

לא צריך יותר, רק זאת בלבד

אני מנשקת את החסרונות שלך, מלטפת פצעיך,

ואומרת "אתה שלי- לעד".