ובמבט אחד , אסתכל ואדע

הלומת חום ורועדת קמעה,

אלווה אותך מרחוק עד תקרב אליי

ותגיע צמוד,

ועיניך יפות ופיך ענוֹג,

ושום דבר לא ישנה ממך.

 

כמו ריח מתוק אני כעת נושמת אותך.

 צחוקך הטוב אל תוך גופי חודר

בהתרפקות בלתי נשלטת אתה מוותר

וכשתלך ותנותק ועם השאר להתמודד

אני אדע שלמה כעת

אל מול עולם בודד