במדבר , לבד עם עצמי בתוך הריק במדבר שלי. בכיתי , ניסיתי לשכוח צעקתי , מתוך נשמה ואי אפשר לסבול ואף אחד לא שמע ...